Корпоративен сайт

Едни от най-разпространените видове сайтове са 

корпоративните

. Вашата фирма е с размер от малък до среден бизнес. Компанията се стреми към по-модерно представяне с цел по-добра комуникация и постигане на маркетингови цели. 

Корпоративният сайт

  трябва да отговаря на следните основни въпроси:
• С какво се занимава компанията?
• Какви продукти или услуги предлага компанията?
• Каква е дейността на компанията?
• Какви други клиенти би могла да таргетира компанията?

Този тип сайт трябва да предлага на свойте потребители:
• Новини за компанията
• Поддръжка
• Възможности за работа
• Търсачка в уеб сайта

Началната страница на 

корпоративния сайт

  има за цел да наложи корпоративната идентичност на компанията още при първото й посещение от потребителите. Трябва да е ясно какъв е типът на компанията, да се има в предвид възможността сайтът да е достъпен от чуждестранни клиенти, наличие на секция позволяваща избор на език и др.

Интернет магазин | Сайт визитка | Корпоративен сайт | Интернет портал