Домейн регистрация

Думата 

домейн

 идва от английски (

domain

) и означава "

област

" или "владение". "Областите" са просто виртуални части от 

Интернет пространството

, обединено от едно общо име - името на 

домейна

, или "областта".

За желаещите да регистрират собствено име на 

домейн Иносет

 предлага 

регистрация на домейн

 в областите .com, .net, .info, .biz, .com, .org, .eu и др.

Как да изберем подходящо домейн име?Изборът на лесно запомнящо се име е от важно значение за Вашият 

уеб сайт

. Повечето единични думи или словосъчетания от две думи са вече заети. Лесно запомнящо се име може да бъде избрано, ако имаме предвид следното:

• Избягвайте имена за 

уеб сайтове

  с повече от едно тире (black-sea-rama.bg)
• Изберете кратко име. Две думи максимум, за предпочитане една.
• Използвайте лесни за произнасяне и запомняне думи. Избягвайте трудни за произнасяне думи, наблягайте на думи от по 1-2 срички.
• Избирайте 

домейн имена

, които са свързани с тематиката на Вашият 

сайт

.