Интернет магазин

Създаването на сайт от типа 

Интернет магазин

  Ви предоставя възможност да печелите пари чрез Интернет. Популярнстта на 

Интернет магазините

  се дължи на това, че прави пазаруването много по-лесно и удобно.

Интернет магазините оказват голямо влияние върху нашият живот и нашата бизнес среда. Предимствата на този вид сайтове са:
• по-малко разходи за заплати в следствие на малък персонал
• не са необходими големи помещения и складове
• потребители от цял свят

Наборът от допълнителни функционалности се определя от Вашите възможности и желания. Можете да поръчате:
• Каталог на стоки и услуги
• Списък на стоки с кратко описание и цени
• Отделни страници за артикул с пълно описание и снимки
• Количка за пазаруване
• Опростена процедура за поръчка на стока
• Потвърждение на e-mail за направена поръчка
• Помощна страница за потребители
• Промоционални стоки
• Инвентаризация на наличната стока
• Система за операция с различна валута

Интернет магазин | Сайт визитка | Корпоративен сайт | Интернет портал