Какъв уеб сайт да изберем за нашия бизнес?

Създаването на сайт трябва да бъде съобразен с дейността на фирмата. Основните видове сайтове са:
Интернет магазин
Сайт визитка
Корпоративен сайт
Интернет портал

Създаването на сайт от типа 

Интернет магазин

  Ви предоставя възможност да печелите пари чрез Интернет. Популярнстта на 

Интернет магазините

  се дължи на това, че прави пазаруването много по-лесно и удобно.

Интернет все повече и повече афектира нашият живот и нашата бизнес среда. Предимствата на този вид сайтове са:
• по-малко разходи за заплати в следствие на малък пресонал
• не са необходими големи помещения и складове
• потребители от цял свят

Друг вид е така наречения 

уеб сайт визитка

. Ако имате малък бизнес и нямате уеб сайт, най-подходящ за Вас е сайтът тип Визитка. Този сайт идеално покрива изискванията на Вашият бизнес. Фирма, която иска да има своето място в Интернет без да инвестира много средства във фирмен сайт.

Това е подходящ начин за запазите свое място в Уеб пространството и да улесните потребителите в стремежа си да Ви намерят. 

Уеб сайт визитка

 Ви позволява да имате своя идентичност в Интернет без да правите големи инвестиции.

Едни от най-разпространените видове сайтове са 

корпоративните

. Вашата фирма е с размер от малък до среден бизнес. Компанията се стреми към по-модерно представяне с цел по-добра комуникация и постигане на маркетингови цели.

Началната страница на 

корпоративният сайт

  има за цел да наложи корпоративната идентичност на компанията още при първото й посещение от потребителите. Трябва да е ясно какъв е типът на компанията, да се има в предвид възможността сайтът да е достъпен от чуждестранни клиенти, наличие на секция позволяваща избор на език и др.

Интернет портала

  е сериозен и комплексен проект изискващ сериозна инвестиция. Целите на портала се определят от неговата структура, съдържание и аудиторията към която е насочен. Той обединява в себе си уеб сайт справочник адресиран до разнородна аудитория.

При създаване на Интернет портали могат да се обособят няколко модула:

Социални мрежи

 – най-разпространените портали, който предлагат блогове, форуми, чат разговори, споделен снимков и видео материал.

Портали за недвижими имоти

 – възможност за лесна актуализация на информация, снимки, обяви и новини. 

Корпоративен Интранет

 – полезна система насочена за споделяна на голямо количество информация и данни между работещите в една компания.