Интернет реклама

Защо се нуждаем от Интернет реклама?Традиционните медии в наши дни са високо конкурентна среда, но доказано неефективна в изпълнението и задоволяването на очакваните резултати от рекламните клипове. 

Интернет рекламата

 е Вашето решение за постигане на желаните резултати - от една страна чрез основния фактор, които са ключовите думи, а от друга чрез взаимодействието, което има в реално време. И не на последно място цената, която е далеч по-ниска от традиционните методи за 

реклама

.

Интернет

 предлага неограничено пространство на ниска цена за 

реклама

 в сравнение с ограничената възможност на медииното пространство. Всеки ден милиони нови потребители прекарват все повече и повече време онлайн. В това е и основната идея - всяка минута прекарана в 

Интернет

 пространството Ви предоставя възможност за 

реклама

.

Интернет

 средата ни предоставя възможност да адресираме нашата 

реклама

 към точно определена аудитория.

Интернет реклами

 са така наречените банери в Интернет. Всички банери са линкове към други сайтове или предназначението им е просто да бъдат видяни, също като билбордовете. Друго предимство на 

Интернет рекаламата

 е, че предоставя възможност за разпространение на съобщения до определен група потребители.

Интернет рекламата

 е 

инвестиция

, която осигурява висока възвръщаемост.

Ползи от Интернет рекламата• Вие контролирате пазара чрез таргетиране на определена аудитория
• Клиентите получават Вашата информация
• Колкото повече трафик имате, толкова по-голяма възвръщаемост на Вашата инвестиция ще имате