Компютърна поддръжка

Свържете се с нас за запитвания и 

консултации

 относно 

компютърна техника

. Може да разчитате на 

Иносет

  за

проблеми

 свързани с 

хардуер или софтуер

проектиране

изграждане

 и 

поддръжка на кабелни и безжични мрежи

почистване на вируси

 и нежелани програми, 

консултации

 и продажба на 

компютърна техника

 и

консумативи

, помощ при работата с компютър, 

инсталиране

  и 

настройка

 на различни софтуерни продукти. 

Иносет

 предоставя и услуги на повикване, без наличие на сключен абонаментен договор. Цената се определя според сложността на проблема и желаното време за реакция, но клиентите със сключен договор винаги имат приоритет пред тези, които ползват услугите ни на повикване.